Werkwijze Om goed aan te sluiten op de individuele wensen van de cliënt bied ik maatwerk. Ik hou van een persoonlijke benadering op basis van wederzijds vertrouwen. Door middel van een vrijblijvend oriënterend gesprek brengen we in kaart wat je wilt en wat er mogelijk is. Als er wederzijds vertrouwen is om met elkaar in zee te gaan, starten we het traject.

Instrumenten Er kunnen diverse tests en praktische opdrachten worden ingezet om een goed beeld te krijgen van je wensen en mogelijkheden. Ik werk onder andere met de DISC, de HZO (Hollands Zelfonderzoek), de kernkwadranten en de talentenscan. De meest gevolgde route is:

Gesprek 1

 • Disc

Gesprek 2

 • Talentenworkshop(vragenlijst over kwaliteiten en eigenschappen)

Gesprek 3

 • bespreken van uitkomsten HZO (een beroepskeuzetest)

Gesprek 4

 • verzamelen van alle uitkomsten
 • welke beroepen zijn passend en realistisch?
 • wat zijn de vervolgstappen?

Tijdens de 1e drie gesprekken wordt er informatie verzameld over de (beroeps)interesse, persoonlijkheid, eigenschappen en vaardigheden van de cliënt. We gebruiken hier een aantal vragenlijsten en een aantal opdrachten voor. Door middel van gesprekken brengen we in kaart waar de cliënt warm voor loopt.

Ieder gesprek duurt ongeveer een uur.  De vragenlijsten worden vooral thuis ingevuld.

DISC Het DISC persoonlijkheidsprofiel* van John G. Geier bestaat uit een tweetal vragenlijsten waarmee je in kaart brengt wat je gedragsprofiel is. Met behulp van de Disc:

 • analyseer je je werkwijze
 • leer je je jezelf en je gedrag beter kennen
 • krijg je een goed beeld van je sterke kanten en valkuilen
 • begrijp je beter waar conflicten door ontstaan en kun je daar anders op reageren
 • ontdek je welke werkomgeving goed bij je past
 • kun je je energie effectiever inzetten.

* Ik ben in het bezit van de DISC-licentie en sta geregistreerd als DISC-trainer. Meer informatie over de DISC is te lezen op www.persolog.nl

HZO Het HZO is een beroepskeuze- en interessetest en geheel gebaseerd op de zes menstypen van John L. Holland. De zes menstypen zijn:

 • Realistisch
 • Intellectueel
 • Artistiek
 • Sociaal
 • Ondernemend
 • Conventioneel

De vragen zijn verdeeld over 4 thema’s: activiteiten, vaardigheden, beroepen en eigenschappen. De vragen van de test kunnen met een enkel ja of nee worden beantwoord. Aan de hand van het individuele profiel breng je je eigen beroepsinteresse in kaart. Door middel van een gesprek worden de uitkomst besproken en verder uitgediept.

Je kunt met het HZO onder andere bepalen:

 • welke beroepen bij je interesse, je vaardigheden, en persoonlijkheid passen
 • of je huidige beroep bij je past.

Kernkwadrant  De kernkwadrant van Daniel Ofman bestaat uit: je kernkwaliteit, je valkuil, je uitdaging en je allergie. Als je je kwaliteiten op een goede manier inzet, wordt dat als prettig ervaren door jezelf en je omgeving. Door middel van de kernkwadrant krijg je meer zicht op je eigen kwaliteiten en die van anderen. Je leert onder andere hoe je je kwaliteit in balans kunt brengen of houden en hoe je kunt voorkomen dat een kwaliteit uit balans raakt. Door middel van de kernkwadrant wordt ook duidelijk waarom je met de één beter kunt samenwerken dan met de ander.

Talentenscan Door middel van opdrachten en  vragenlijsten ontdek je welke talenten en kwaliteiten je vooral in huis hebt en welke talenten anderen bij jou zien.