Diensten:

Loopbaanbegeleiding Er kunnen verschillende redenen zijn om na te denken over je loopbaan:

 • je haalt te weinig voldoening en plezier uit je baan
 • je hebt het idee dat je je kwaliteiten onvoldoende kunt inzetten in je werk
 • je wilt onderzoeken welke aspecten in het werk je enthousiast maken en energie geven
 • je weet niet zo goed wat je kwaliteiten en valkuilen zijn
 • je hebt behoefte aan een nieuwe uitdaging
 • je wilt je bewust worden waar je staat in je werk en vervolgens een weloverwogen keuze maken voor het vervolg van je loopbaan.

In een loopbaantraject gaan we, door middel van individuele gesprekken, aan de slag met jouw loopbaanvragen en wensen. Tijdens het traject ontdek je wat je kwaliteiten, je valkuilen en je uitdagingen zijn, welke banen en welke werkzaamheden het beste bij je passen.

Advies bij studie en beroep Het vinden van een goede vervolgopleiding of passend beroep is belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk. Veel jongeren weten bijvoorbeeld niet goed welke vervolgopleiding ze moeten kiezen. Het aanbod waaruit je kunt kiezen is groot. Je vraagt je misschien af: ‘Wat vind ik nou echt leuk? Past deze studie of dat beroep wel bij me? Zijn er voldoende banen in die richting? Is het op de lange duur nog wel boeiend en uitdagend?’ Om goed te kunnen kiezen is het belangrijk om eerst te weten wie je bent, wat je kunt en wat je leuk vindt. Als je daar zicht op hebt, is de volgende stap om te ontdekken  welke studie en/of welk beroep bij je past. Met behulp van tests en individuele gesprekken helpen we je bij dat proces.

Omdat het tegenwoordig steeds vaker voor komt dat werknemers na een aantal jaren van baan willen of moeten veranderen, krijg ik ook veel vragen over studie- en beroepsadvies van  volwassenen. Het is mooi om te zien, dat veel van deze cliënten een nieuwe uitdagende studie en/of baan vinden.

Coaching Coaching is vooral gericht op het verbeteren van je persoonlijke functioneren binnen de organisatie waar je werkt. Tijdens de individuele begeleiding krijg je zicht op je kwaliteiten en valkuilen, op wat je motiveert en wat bij je past qua werkzaamheden, werkomgeving en bedrijfscultuur. We gebruiken daarbij actuele situaties die zich voordoen in je werk. Elk coachingstraject begint met een oriënterend gesprek, waarbij in kaart gebracht wordt wat je wilt en wat de mogelijkheden zijn. Je stelt je doelen vast en we maken inhoudelijke afspraken over de aanpak en werkwijze tijdens het traject. Als uitgangspunt voor de vervolggesprekken wordt de DISC gebruikt.

Outplacement Outplacement is een intensieve vorm van begeleiding naar een nieuwe baan. Mensen hebben in de meeste gevallen nog een baan, maar dreigen die op korte termijn te verliezen. Reorganisatie of een arbeidsconflict kunnen daar de oorzaak van zijn. Ook kan een outplacement worden ingezet als de werknemer van baan wil veranderen. Afhankelijk van de reden van de inzet van een outplacementtraject wordt op bepaalde onderwerpen meer of minder nadruk gelegd. In goed overleg met de werknemer, de werkgever en Kéréon wordt er een plan van aanpak geschreven. Als alle partijen het eens zijn met de inhoud van het plan, gaan we van start.

Individuele sollicitatietraining Als je van baan wilt veranderen en je weet wat je wilt, dan is de volgende stap om te gaan solliciteren. In de praktijk blijkt dat het solliciteren naar een andere baan vaak lastiger is dan je vooraf dacht. Individuele begeleiding bij de diverse onderdelen van solliciteren kan helpen. De begeleiding wordt afgestemd op waar jij ondersteuning bij nodig hebt. Hierbij kun je denken aan:

 • het maken van een goed cv
 • het schrijven van een sollicitatiebrief
 • het vergroten en verbeteren van zoekmogelijkheden
 • het onderhouden en uitbreiden van je netwerk
 • het voorbereiden, voeren en evalueren van gesprekken
 • het kunnen benoemen van je kwaliteiten
 • het verwoorden van je motivatie
 • het naar voren brengen van je wensen
 • het omgaan met lastige vragen.

Uit ervaring is gebleken dat deze individuele training je kansen op de arbeidsmarkt vergroot en dat je zelfvertrouwen groeit.